City Shop w Kralendijk

Czas lokalny:
09:54:26
Zamkniete

🕗 Godziny pracy

Niedziela-
Poniedziałek--
Wtorek--
Środa--
Czwartek--
Piątek--
Sobota-
Kaya International #36, Kralendijk, Holandia Karaibska
Kontakt telefon: +599 717 3666
Strona WWW: www.cityshopbonaire.com
Latitude: 12.142853, Longitude: -68.272956
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Flemming Elleboe

  Flemming Elleboe

  ::

  It has the "essentials" like canned food, beer, liquor, snake, soda, juice and a lot of non perishable stuff. Their food selection is not as good. If you forgot toiletries they have you covered.

 • Sergio Tixi

  Sergio Tixi

  ::

  Perfect....nice place good brand high courtesy

 • Saraij0811@gmail.com Janga

  Saraij0811@gmail.com Janga

  ::

  Afleggers

 • Jorge Lusitano

  Jorge Lusitano

  ::

  La tienda mejor surtida de la isla en muebles y electrodomésticos. Amplia variedad, precios razonables pues todo es importado. Hay restriciones de compra por volúmen ya que hay poco stock de cada producto.

 • Smooth Aolinian

  Smooth Aolinian

  ::

  Where purchasing quality household items is concerned, they are second to none.

Najbliższy Dom handlowy:

📑 Wszystkie kategorie w Bonaire, Sint Eustatius i Saba

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy